PROIECT:

Sistemul de management integrat al deseurilor in judetul Prahova

 

ID:

SMIS 39601

 

Perioada de implementare:

2014 – 2015

Consiliul Judeţean Prahova are în implementare Proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Prahova”, co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013, Axa prioritară 2 - „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric”, Domeniul Major de Intervenţie 1 „Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor”.

Proiectul are perioada de implementare de 34,5 de luni, iar valoarea totală este de 164.230.212 lei, fără TVA, din care 120.762.325 lei finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), 24.257.933 lei finanţare nerambursabilă de la bugetul de stat, iar 19.209.954 Lei contribuţia beneficiarului din bugetul local.

Scopul Proiectului constă în implementarea unui sistem modern de gestionare a deșeurilor, dimensionat după cerințele județului, prin intermediul căruia toate exigențele naționale și europene vor fi îndeplinite.

Blank

FINAL

FINAL

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Trafic: Ultima zi:90  Ultima săptămână:1798 Ultima lună:3301