SCHIMBĂRILE PE CARE LE ADUCE SMID

Îmbunătăţirea sistemului de gestionare a deşeurilor

​Extinderea colectării deşeurilor în zona rurală va crea condiţii pentru reabilitarea terenurilor afectate de depozitarea necontrolată şi va ridica standardul serviciilor în zona rurală. Noile reglementări şi cerinţe cu privire la sortare, colectare, tratare şi depozitare pentru diferite categorii de deşeuri vor duce la schimbarea obiceiurilor de colectare a deşeurilor în fiecare gospodărie. Totodată, o mai mare implicare a prestatorilor privaţi de servicii poate duce la creşterea standardelor serviciului de salubritate, dar şi la o echilibrare a costurilor cu tarifele încasate sau taxele percepute.


Implicarea responsabilă a comunităţilor

​În ceea ce priveşte pre-colectarea diferenţiată, aceasta va duce la schimbarea propriu-zisă a obiceiurilor de colectare a deşeurilor în fiecare gospodărie în parte. Acest fapt va genera o implicare mai responsabilă a populaţiei în gestionarea deşeurilor.

Totodată, în zonele rurale, încurajarea compostării deşeurilor biodegradabile (vegetale, dejecţii animaliere, deşeuri din agricultură) va duce la creşterea cantităţilor de compost disponibile pentru agricultură şi la reducerea cantităţii de deşeuri care ajunge în sistem.

Colectarea diferenţiată a deşeurilor vegetale din zonele urbane va determina de asemenea schimbarea procedurilor de lucru ale serviciilor orăşeneşti de întreţinere a spaţiilor verzi. În plus, amenajarea centrelor locale şi a celui judeţean pentru sortarea deşeurilor de ambalaje va crea noi locuri de muncă pentru locuitorii din mediul rural şi urban.


Dezvoltarea de noi centre pentru gestionarea fluxurilor speciale de deşeuri

​În ceea ce priveşte fluxurile speciale de deşeuri, reziduurile din construcţii şi demolări (cărămizi, beton, tencuieli, ţigle, lemn, ş.a.m.d.), acestea vor fi depuse în depozite specializate dotate cu echipament de procesare (de regulă pentru sortare şi mărunţire). Pentru aplicarea acestor prevederi, se va întări controlul şi se va înăspri, din punct de vedere legal, regimul de autorizare a societăţilor de construcţii.

De asemenea, deşeurile menajere periculoase, deşeurile din echipamente electrice şi electronice, cele din baterii şi acumulatori sau vehicule scoase din uz se vor colecta în puncte special amenajate sau vor fi predate la schimb distribuitorilor.


Creşterea nivelului de informare a publicului

​Locuitorii judeţului Prahova vor beneficia de campanii de informare cu privire la practicile legate de colectarea, tratarea şi depozitarea deşeurilor. Scopul acestora este de a creşte gradul de implicare şi conştientizare a publicului în ceea ce priveşte sistemul de colectare separată. De asemenea, în mediul rural populaţia va beneficia de materiale informative legate de compostare şi de utilizarea unităţilor de compostare individuale.

Totodată, prin implementarea acestui proiect, se doreşte creşterea nivelului de avertizare a publicului cu privire la penalizarea practicilor ilegale cum ar fi aruncarea pe stradă a deşeurilor mici care sunt împrăştiate uşor de vânt sau abandonarea deşeurilor în locuri neamenajate sau amenajate la întâmplare.

 


image

Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Prahova cuprinde următoarele componente:


 • Colectarea deșeurilor;

 • Transferul deșeurilor;

 • Sortarea deșeurilor reciclabile (facilități de recuperare materiale și reciclare);

 • Tratarea deșeurilor biodegradabile (tratare mecano-biologică - TMB);

 • Eliminarea deșeurilor în depozitul de deșeuri conform;

 • Reabilitarea depozitelor de deseuri urbane neconforme existente.

Proiectul va contribui la reducerea poluării şi îmbunătăţirea condiţiilor sanitare şi estetice ale județului Prahova, locuitorii din zona urbană și rurala urmând a fi beneficiarii unui sistem modern de gestiune a deşeurilor la standarde europene.

În cadrul proiectului se vor derula 9 contracte, din care 5 de prestări servicii, 3 contracte de lucrări şi 1 contract de furnizare echipamente pentru colectarea deșeurilor din județul Prahova.

 


Contracte in cadrul SMID Prahova


Contracte servicii

Contract de servicii 1:

Asistenta tehnica de management pentru acordarea de sprijin in gestionarea si implementarea Sistemului de management integrat al deseurilor in judetul Prahova.

Contract de servicii 2:

​Asistenta tehnica privind Supervizarea contractelor aferente Sistemului de management integrat al deseurilor in judetul Prahova.

Contract de servicii 3:

​Asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata executiei proiectelor aferente SMID din judetul Prahova.

Contract de servicii 4:

​Asistenta tehnica pentru verificarea proiectelor aferente SMID din judetul Prahova.

Contract de servicii 5:

​Servicii de audit financiar al proiectului privind Sistemul de management integrat al deseurilor in judetul Prahova.

 

Contracte de lucrari

Contract de lucrari 1:

Inchiderea depozitului de deseuri neconform din Ploiesti si construirea statiilor de transfer a deseurilor aferente SMID in jud. Parhova.

Contract de lucrari 2:

Construirea statiei de sortare a deseurilor reciclabile Boldesti-Scaieni, aferenta SMID in judetul PRAHOVA.

Contract de lucrari 3:

Construirea statiei de tratare mecano biologica a deseurilor biodegradabile Ploiesti, aferente SMID in judetul PRAHOVA.

Contract de furnizare

Achizitii de echipamente pentru colectarea deseurilor din judetul Prahova.

 

Rezultate:


 • Construcţia unei staţii de transfer având o capacitate de 15.460 tone/an, situată pe amplasamentul de la BUŞTENI-SINAIA;

 • Construcţia unei staţii de transfer având avand o capacitate de 14.522 tone/an, situată pe amplasamentul de la URLAŢI;

 • Construcţia unei staţii de sortare având o capacitate de 48.996 tone/an, situată pe amplasamentul de la BOLDEŞTI SCĂENI;

 • Construcţia unei staţii de tratare mecano-biologică având o capacitate de 150.000 tone/an, situată pe amplasamentul de la PLOIEŞTI;

 • Închiderea depozitului neconform de la Ploieşti;

 • Colectarea deşeurilor din ariile corespunzătoare fiecarei staţii de transfer, transportul acestor deşeuri pana la staţia de transfer aferentă şi exploatarea staţiilor de transfer, care include întreţinerea acestora, precum şi transportul deşeurilor de la staţiile de transfer la rampele ecologice;

 • Achiziţionarea de echipamente pentru colectarea deşeurilor reziduale;

 • Achiziţionarea de echipamente pentru colectarea separată a deşeurilor reciclabile;

 • Achiziţionarea de echipamente pentru colectarea separată a deşeurilor biodegradabile menajere;

 • Achiziţionarea mijloacelor de transport pentru transportul deşeurilor de la facilităţile de gestiune a deşeurilor la depozitelor conforme de la Boldeşti Scăeni şi Vălenii de Munte;

 • Achiziţionarea unităţilor de compostare individuală pentru 60% din gospodăriile rurale;

 • Campanie de informare şi conştientizare a populaţiei;

 • Asistenţă tehnică şi supervizare;

 • Identificarea şi întreţinerea mijloacelor fixe şi circulante ale Proiectului.

 

 

Zonarea punctelor de colectare este:

 • zona 1 - Buşteni

 • zona 2 - Boldeşti-Scăeni

 • zona 3 - Drăgănesti

 • zona 4 - Urlaţi

 • zona 5 - Vălenii de Munte

 • zona 6 - Valea Doftanei

 • zona 7 - Câmpina