Regulament de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare a localităților din județul Prahova | Prezentul Regulament a fost avizat prin HCJ nr. 44 din data 29.04.2020 | Hotărâre A.G.A. - A.D.I. DEȘEURI PRAHOVA

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL DE MEDIU 2007-2013 Axa prioritară 2 - „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric”, Domeniul Major de Intervenţie 1 „Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor”

SMIS 39601

mai mult

PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR PENTRU JUDEȚUL PRAHOVA 2019-2025

COMPONENTE

image

Tratare

Stație tratare mecano-biologică Ploiesti

image

Stație tratare mecano-biologică a deșeurilor municipale din cadrul SMID Prahova

MAI MULT

image

sortare

Stație sortare deșeuri Boldești-Scăeni

image

Stație sortare deșeuri municipale reciclabile Boldești-Scăeni din cadrul SMID Prahova

MAI MULT

image

transfer

Stații transfer deșeuri din cadrul SMID Prahova

image

Stații transfer deșeuri municipale Dragănești, Urlați, Valea Doftanei și  Bușteni din cadrul SMID Prahova

MAI MULT

image

ECHIPAMENTE

Autovehicule achiziționate în cadrul SMID Prahova

image

Autovehicule ce deservesc stațiile de transfer, sortare și tratare mecano-biologică din cadrul SMID Prahova

MAI MULT

image

it

Sistem informatic centralizat management deșeuri

image

Sistem informatic centralizat pentru urmărirea trasabilității deșeurilor municipale din cadrul SMID Prahova

MAI MULT

STAȚIA DE TRATARE MECANO-BIOLOGICĂ
PLOIEȘTI

Capacitate de prelucrare: 150.000,00 tone deșeu municpal / an, din care 3.000,00 tone deșeu verde din parcuri si grădini / an

JUDEȚUL PRAHOVA

PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

2013 - 2018

image

SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL PRAHOVA

În vederea dezvoltării unui sistem durabil de gestionare a deșeurilor la nivelul județului care să contribuie la îndeplinirea angajamentelor impuse României prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, Consiliul Județean Prahova a depus toate eforturile necesare pentru pregătirea, depunerea, aprobarea și implementarea în bune condiții a proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Prahova

MAI MULT


PROIECT ”SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL PRAHOVA”

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitați

http://www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României